Informatiemiddag over het vinden en herkennen van vleermuizen in winterverblijven.

De zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, Noord-Holland (Nozos) en Vleermuiswerkgroep Noord-Holland nodigen u uit voor een informatiemiddag over het vinden en herkennen van vleermuizen in winterverblijven. 

Ieder jaar tussen 15 december en 15 februari wordt er in heel Nederland naar overwinterende vleermuizen gezocht. De tellingen worden uitgevoerd in het kader van NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen van het CBS.  Het meetnet wordt gecoordineerd door de Zoogdiervereniging. 

Deze middag vind plaats op zaterdagmiddag 10 december 2016 tussen 11.00 en 17.00 uur. Met dank aan aan PWN kunnen we deze middag organiseren in bezoekerscentrum De Kennemerduinen van Nationaal park Zuid-Kennemerland in Overveen. 

Lees meer...

Aankondiging: MONSTERTOCHT VLEERMUIZEN KRIMPENERWAARD ZA 10 SEP 21.00 - 00.30

Op zaterdagavond 10 sep 2016 staat de najaars-monstertocht in de Krimpenerwaard op het progamma. De tocht in mei leverde honderden dwergvleermuizen en tientallen ruig dwergvleermuizen op. Maar ook ca. 80 laatvliegers en enkele groepjes foeragerende rosse vleermuizen. We gaan kijken of hoe de situatie is in het najaar in de Krimpenerwaard.

 

Lees meer...

Resultaten meervleermuis simultaantelling Zuid-Holland en noorden Noord-Brabant 2016

In het derde weekend van juni vond de landelijke (jaarlijkse) telling van meervleermuis kolonies plaats. Hierbij zijn’s avonds het aantal uitvliegers uit kraamverblijfplaatsen geteld (vrouwtjes en jongen). In totaal werden bij 6 verblijfplaatsen 707 uitvliegende meervleermuizen geteld.

Lees meer...

Jaarprogramma 2016

Beste geïntresseerde, het ZWGZH jaarprogramma 2016 is beschikbaar op deze LINK

Aankondiging 12 december 2015 te Delft - informatiemiddag vleermuiswintertellen

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland nodigt u uit voor een een informatiemiddag over het vinden en herkennen van vleermuizen in winterverblijven. Deze middag vind plaats op zaterdagmiddag 12 december 2015 tussen 13.00 en 17.00 uur in milieucentrum De Papaver in Delft.

Lees meer...

Resultaten meervleermuis simultaantelling Zuid-Holland 2015

In het derde weekend van juni vond de landelijke (jaarlijkse) telling van meervleermuis kolonies plaats. Hierbij zijn’s avonds het aantal uitvliegers uit kraamverblijfplaatsen geteld (vrouwtjes en jongen). De jaarlijkse telling is belangrijk vanuit beschermingsoogpunt en geeft informatie voor het bepalen van populatietrends.
In Zuid-Holland werden op 19 juni de drie bekende meervleermuis verblijfplaatsen geteld: Waddinxveen (Coenecoop), Reeuwijk en Nieuwveen. Door Natuur- en Vogelwacht Biesbosch werd bij twee verblijfplaatsen even ten zuiden van de Biesboch (provincie Noord-Brabant) geteld: Wagenbergen en ’s Gravenmoer.
In totaal werden bij deze 5 verblijfplaatsen 512 uitvliegende meervleermuizen geteld.

Lees meer...

Verblijfplaatsen zoeken landgoed Ockenburgh

Als zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland proberen we de zuid-hollandse landgoederen op regelmatige basis te inventariseren.
Dit weekend is Landgoed Ockenburg voor onze vrijwlligers aan de beurt met de aangelegen stukken Hyacintenbos en van Leyndenpark.
In totaal hebben we 7 kraamverblijven aangetroffen 4 van de rosse vleermuis en 3 van watervleermuizen.
Ook dit weekend bleek weer het belang van
s' ochtend vroeg zoeken.

Lees meer...

Succesvolle telling rosse vleermuizen tussen Staelduin en Maassluis

Gisteravond hebben we met elf tellers de vliegbewegingen van Rosse vleermuizen tussen het Staelduinse Bos en de Oranjeplassen in beeld proberen te brengen. Het weer was perfect voor deze telling. Het was zonnig, aan de warme kant en er was vrijwel geen wind. Er waren zeven posten uitgezet. De vraag was hoeveel dieren er op welke locaties passeren en of de dieren alleen uit het Staelduinse Bos zouden komen en ook van andere bestemmingen. Bart had voor de gelegenheid een speciale app in het leven geroepen, zodat we elkaar tijdens de telling op de hoogte konden brengen van de ontwikkelingen.

Lees meer...

Zaterdag 22 november 2014, 8ste Noord-Hollandse Natuurdag te Amsterdam

De 8ste Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 22 november 2014 is er voor alle liefhebbers en onderzoekers van de Noord-Hollandse natuur. Het belooft een feestelijke dag te worden met de presentatie van twee prachtige nieuwe Noord-Hollandse atlassen, die van de flora en van de zoogdieren.

Lees meer...

Resultaten cursus braakballen pluizen voorjaar 2014

 

Dit voorjaar is er op drie avonden een cursus braakballen pluizen gegeven. De bedoeling van deze avonden was om te leren hoe je braakballen van uilen kunnen analyseren en hoe je de schedelresten van alle voorkomende kleine zoogdieren in deze omgeving op naam kunt brengen. De eerste avond lag het accent op de spitsmuizen, de tweede avond op ware muizen en de derde avond op woelmuizen.

Lees meer...