Resultaten kolonietellingen in Sassenheim, Voorhout en Warmond op 1 juli 2011

Op vrijdagavond 1 juli 2011 stond een kolonietelling van rosse vleermuizen op het progamma. Hiertoe werden enkele geïsoleerde landgoedjes bezocht waarvan we wisten dat daar rosse vleermuizen huizen. Het ging om een stadsparkje in Sassenheim, een landgoedje bij Voorhout en het landgoed Huys te Warmond. Het eerstgenoemde gebiedje was nog nooit eerder geteld. Bart Noort vond hier vorig jaar bij toeval een jonge rosse vleermuis die naar beneden was gevallen.

In de week voorafgaand aan de telling van 1 juli werden de drie landgoederen al bezocht om de kolonies alvast op te sporen. Onderstaand de resultaten per landgoed.

Stadsparkje Sassenheim

27 juni: na enig zoekwerk werd hoog in een eik aan de noordrand van de vijver een groep rosse vleermuizen gevonden.  Een tweede groep werd vermoed (vliegende dieren op route door laan) maar werd niet gevonden.
1 juli: vanuit de een week eerder gevonden kolonieboom bleef het stil. In een andere boom werden vanuit een oud spechtengat op ca. acht meter hoogte in een beuk de sociale geluiden van rosse vleermuizen gehoord. Het duurde het lang voordat het eerste dier uitvloog, namelijk om 22.45 uur. In totaal werden 28 uitvliegende dieren geteld, die allen duidelijk rosse vleermuizen waren.  Aangezien er rond 22.00 al drie langsvliegende rosse vleermuizen van een andere lokatie voorbij vlogen moet er zeker nog een andere bewoonde boom zijn geweest. De kolonies rosse vleermuizen in Sassenheim is opmerkelijk omdat het, samen met het Kralingse Bos, de enige plek in Zuid-Holland is waar kraamkolonies van rosse vleermuizen voorkomen buiten het binnenduingebied

Overbosch in Voorhout
27 juni: redelijk midden in het gebied werd, vroeg op de avond, een oude eik gelokaliseerd waaruit rosse vleermuizen geluid te horen was.
1 juli: voorafgaand aan de telling bleek al dat de groep verhuisd moest zijn naar een andere boom in de buurt. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de drie tellers drie verschillende bomen telden. In een zomereik werden tussen 21.15 en 22.45 in totaal tenminste 32 uitvliegende rosse vleermuizen geteld. In een vierde eik waar niemand bij stond leken ook dieren uit te vliegen.

Huys te Warmond
In drie, van eerdere jaren bekende, koloniebomen werden vleermuizen waargenomen.
Boom 000040: op 24 juni werden uit deze beuk vlakbij de parkeerplaats en ingang tussen 21:53 en 22:13 uur 59 uitvliegende rosse vleermuizen geteld. Op 1 juli vlogen hier geen vleermuizen uit.
Boom 000216: in deze beuk in de punt van de driehoek van de Middenlaan1 en Klein laatje werden op 24 juni in eerste instantie 13 uitvliegende rosse vleermuizen geteld. De vinder van deze kolonie is daarna op zoek gegaan naar andere kolonies. Een andere teller heeft daarna nog 14? rosse vleermuizen en 80 watervleermuizen uit zien vliegen. Op 1 juli is gestopt met tellen na 153 uitvliegers bestaande uit ca. 80 rosse vleermuizen en 73 watervleermuizen.
Boom 000643: uit deze kromme es in de driehoek van Oprijlaan en Hoflaantje werden op 24 juni, laat op de avond, nog 10 uitvliegende rosse vleermuizen waargenomen. Op 1 juli vloog er niets uit.

Voorlinden
Een week later, donderdag 7 juli werd landgoed Voorlinden ten Noorden van Den haag bezocht, hier werd een abeel gevonden waar uit een spechtengat op grote hoogte 18 rosse vleermuizen uitvlogen.

Met dank aan Bart Noort, Odile Schmidt, A-J Haarsma, Mariska Nieuwenhuysen, Rob Timmermans, Eric Thomassen.

Kees Mostert & Gerben Achterkamp