Nestkastencontrole vleermuizen op 10 september 2011 te Voorburg

Het gebied waar Rudy van der Kuil, Chris Menu en Robbie Weterings en ik zaterdag 10 september nestkasten zijn gaan controleren bestaat uit de landgoedjes Juliana Bernardpark, Vreugd en Rust en op de grens met Rijswijk het landgoedje Arendsburgh/Hoekenburgh. Het was een mooie dag met zon. Dit betekende wel dat de vleermuizen wakker waren of werden. Later zijn Bart Noort en Gerben Achterkamp langs gekomen met een ladder.

Het is nog best lastig -heb ik persoonlijk ondervonden- om bovenop een ladder, ca. 7m boven de grond een kast open te krijgen, de plank in je ene hand te houden en dan te zorgen dat er geen dieren wegvliegen!! 


De voorgeschiedenis waarom er hier in deze gebieden tezamen zo´n 100 vleermuiskasten hangen, is als volgt. Het ministerie –toen LNV- heeft in 2006 besloten dat er ten compensatie voor de kap van bomen in deze gebieden kasten diende opgehangen te worden. Het betreft een experiment met verschillende kasten omdat het gebruik van vleermuiskasten door sommige soorten vleermuizen moeilijk te voorspellen is. Ook vind er een jaarlijkse monitoring plaats om te kijken in hoeverre de kasten gebruikt worden. 
De resultaten waren als volgt:

Arendsburgh/Hoekenburg: drie pvc-kasten bezet: met 4, 3 en nog eens 4 dieren.

Juliana Bernhardpark: drie kasten bezet: pvc-kast met 2 dieren, swegler houtbetonkast met 5 dieren en houten platte kast met 3 dieren.

Vreugd en rust: 12 kasten bezet: twee winterkasten met 4 en 5 dieren, twee pvc-kasten met 1 en 3 dieren, vier swegler houtbetonkasten met 9, 3, 6 en 1 dieren en vier platte kasten met 1, 5, 5 en 4 dieren
In totaal waren er dus 68 dieren en zeer waarschijnlijk allemaal ruige dwergen. Het hoogste aantal dat in het verleden is waargenomen is 56. Er is dus een nieuw record gevestigd! Al met al een prettige dag met een goede vangst! 

Met vriendelijke vleermuisgroetjes Joske Wardenaar