Uilenballen pluizen in Zuid-Holland “www.uilenballenpluizen.nl”

De Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland is samen met de Kerkuilenwerkgroep Zuid-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging bezig met een onderzoek naar de verspreiding van kleine zoogdieren in Zuid-Holland. Hieraan hebben zich ook meer plaatselijke organisaties aan gecommiteerd zoals KNNV afdeling Voorne, Vereniging voor Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Hoekse Waards Landschap en Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.
Hier vind je meer informatie over het project, zoals de stand van zaken  inclusief de meest recente resultaten van braakbal-analyses.