Geslaagde avond braakballen pluizen op 11 april in het Natuurhistorisch museum Rotterdam

Op dinsdagavond 11 april 2012 werd een braakballenavond georganiseerd door de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland (ZWG ZH) in samenwerking met Bureau Stadsnatuur (bSR).  Er waren 14 mensen aanwezig op de pluisavond, inclusief twee mensen van de Noord-Hollandse braakballengroep.


Sinds vorig jaar worden de resultaten van het braakbalonderzoek opgenomen op de website www.braakballenpluizen.nl. Op deze website kun je zien waar in Zuid-Holland braakballen zijn verzameld en wat de resultaten per lokatie zijn. Het gaat hierbij in het bijzonder om kerkuilen braakballen. Kerkuilen hebben het voordeel dat zij “alle” soorten muizen eten en dus een goed beeld geven van wat voor kleine zoogdieren er in een bepaalde omgeving voorkomen.Er werden braakballen van drie verschillende lokaties geanalyseerd. In deze braakballen werden de schedelresten van dertien soorten zoogdieren en een vogelsoort gevonden.

De eerste partij was afkomstig van Hoornaar in de Alblasserwaard. Er zijn nog maar weinig braakbalpartijen bekend van de Alblasserwaard, dus deze analyse is een interessante aanvulling op de bestaande kennis. De partij werd verzameld door Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Het bleek een interessant partij, waarbij uiteindelijk ook een schedel van een waterspitsmuis werd gevonden ! Het hoge aantal bospitsmuizen en het lage aantal huisspitsmuizen is opvallend.

Linkerkaak rechterkaak schedel totaal
gewone bosspitsmuis 108 104 122 122
waterspitsmuis 1 1 1 1
huisspitsmuis 8 10 9 10
woelrat 1 1 1 1
rosse woelmuis 3 4 6 6
veldmuis 160 154 180 180
aardmuis 5 4 4 5
bosmuis 4 2 3 4
dwergmuis 1 1
bruine rat 1 1
vogel (huismus) 1 1 1 1
Totaal 332

De tweede partij was afkomstig uit Sliedrecht, eveneens in de Alblasserwaard, maar nu dichtbij de Merwede. Opvallend was dat in deze partij ook aardmuizen en noordse woelmuizen aanwezig waren en ook een dwergspitsmuis. Het is aannemelijk dat deze soorten door de kerkuil in de Sliedrechtse Biesbosch zijn gevangen of zien we een populatie over het hoofd ? Het resterende deel van de partij wordt nog verder uitgeplozen.

Linkerkaak rechterkaak schedel totaal
gewone bosspitsmuis 9 9 10 10
dwergspitsmuis 1 1
huisspitsmuis 1 1 1
woelrat 2 2 2 2
rosse woelmuis 2 1 2
veldmuis 17 20 24 24
aardmuis 2 3 4 4
noordse woelmuis 4 6 3 6
bosmuis 4 2 2 4
dwergmuis 3 2 1 3
huismuis 1 1
Bruine rat 1 1
Totaal 58

De derde en laatste partij werd verzameld langs de Merwede, maar dan net in de Brabantse kant in de omgeving van Werkendam, ook weer een nieuwe lokatie. In deze partij is het hoge aantal rosse woelmuizen erg opvallend. Er was ook een noordse woelmuis in deze partij aanwezig. Ook deze partij wordt nog verder uitgeplozen.

linkerkaak rechterkaak schedel totaal
gewone bosspitsmuis 7 7 7 7
dwergspitsmuis 1 1
huisspitsmuis
rosse woelmuis 27 26 29 29
veldmuis 28 28 28 28
aardmuis 4 3 5 5
noordse woelmuis 1 1
bosmuis 2 2 2 2
dwergmuis 5 3 1 5
Totaal 78

Al met al is er flink wat werk verzet. Iedereen reuze bedankt voor zijn/haar inzet ! In het najaar zullen weer enkele andere braakbal bijeenkomsten worden georganiseerd. Met dank aan het natuurhistorisch museum van Rotterdam voor de gastvrijheid en onze Noord-Hollandse gasten Nico Jonker en Lidy Zeinstra.

Kees Mostert en Niels de Zwarte