Resultaten braakbalpluizen 22 januari 2013

Hierbij een korte terugkoppeling van de resultaten van de pluisavond op dinsdagavond 22 januari 2013. Ondanks de sneeuw en kou waren zeven mensen opnieuw bereid hun vingers vies te maken voor het hogere doel.

 

Afgelopen dinsdagavond werd aan twee braakballenpartijen gewerkt. Een daarvan was verzameld in de Sliedrechtse Biesbosch bij de Otterpolder. De resultaten zijn voorlopig want er zijn minstens 150 prooidieren per partij nodig om de percentages goed te kunnen berekenen.

 

In de partij van de Otterpolder werden acht soorten kleine zoogdiersoorten aangetroffen. Opvallend is het hoge aandeel van de huisspitsmuis in deze partij (en het lage aandeel aan veldmuizen). De kerkuil heeft waarschijnlijk voor een deel in bebouwde omgeving gejaagd.

 

De tweede partij komt uit de omgeving van Visserhang uit de Brabantse Biesbosch. De samenstelling van deze partij verschilt nogal van die van de Otterpolder. Het hoge aandeel van de gewone bosspitsmuis is opvallend, terwijl ook relatief veel rosse woelmuizen, aardmuizen en noordse woelmuizen aanwezig zijn. Het kan niet anders dan dat deze kerkuil vooral in de rietruigten en aangrenzende grienden heeft gejaagd.  

 

Kees Mostert

 

Otterpolder Visserhang
Sliedr. Biesbosch Brab. Biesbosch
16-2-2012 3-1-2012
111-422 118-418
Gewone bosspitsmuis 11 21
Dwergspitsmuis - 3
Huisspitsmuis 68 4
Woelrat 1 -
Rosse woelmuis 4 9
Veldmuis 10 23
Aardmuis 4 8
Noordse woelmuis 1 13
Bosmuis - 4
Dwergmuis 5 2
Bruine rat - 2
Totaal 104 89