Waterspitsmuis ook zeldzaam in de Biesbosch?

Hierbij de resultaten van de pluis-sessie van 12 februari 2013 in het Natuurmuseum van Rotterdam. Een avond waarbij 18 mensen deelnamen aan het analyseren van drie verschillende kerkuilenpartijen van drie lokaties in de Biesbosch.

 

Vissershang kenmerkt zich door de aanwezigheid van de enige waterspitsmuis (!) en ook door een minimum aan huisspitsmuizen en relatief weinig rosse woelmuizen. Er is een tamelijk hoge percentage aan noordse woelmuizen aanwezig (20%). Er zijn ook drie jonge bruine ratten geplozen uit deze partij. Aangezien van deze partij op een eerdere avond al een deel is geplozen is het totaal aantal op 380 prooidieren gekomen.

 

De Moordplaat zijn alle woelmuizen goed vertegenwoordigd. Vooral het aandeel aan rosse woelmuizen (15%) is hier opvallend. Huisspitsmuizen zijn nauwelijks aanwezig en er zijn veel dwergmuizen (7%) gevonden. De Moordplaat ligt in het centrale deel van de Biesbosch.

 

Het Zuidbuitenpolderje heeft weer een verrassend hoog aantal huisspitsmuizen (32%) en wat mindere andere woelmuizen (dan veldmuizen) in vergelijking tot de andere partijen. Helaas was deze partij nogal klein en is de benodigde 150 prooidieren nog niet in zicht.

 

Het heeft er alle schijn van dat ook in het waterrijke Biesbosch de waterspitsmuis een zeldzame verschijning is.

 

Al met al is er een totaal van 446 prooidieren geplozen en gedetermineerd, een mooi resultaat voor 18 pluizende mensen op een avond.

 

Kees Mostert

 

V. M. Z.
Gewone bosspitsmuis 34 (24%) 41 (22%) 20 (17%)
Dwergspitsmuis 5 3 -
Waterspitsmuis 1 - -
Huisspitsmuis 1 (1%) 2 (1%) 36 (32%)
Rosse woelmuis 2 (2%) 29 (15%) 8 (7%)
Veldmuis 46 (33%) 53 (27%) 28 (24%)
Aardmuis 12 (8%) 22 (12%) 8 (7%)
Noordse woelmuis 27 (20%) 16 (9% ) 6 (5%)
Bosmuis 6 (4%) 7 (4%) 5 (4%)
Dwergmuis 6 (4%) 14 (7% 5 (4%)
Bruine rat 3 - -
Totaal 142 188 116