Focus op de landgoederen en vleermuizen in 2013 en 2014

 

Landgoederen met voldoende bomen (vooral eiken en beuken) vormen een zeer belangrijk leefgebied voor boombewonende vleermuissoorten. Het gaat vooral om soorten als watervleermuis, rosse vleermuis, grootoorvleermuis en ook waarschijnlijk ook baardvleermuis. In het najaar is het bovendien een belangrijke paarplaats voor de ruige dwergvleermuis.

Het binnenduingebied is een zone binnen Zuid-Holland waar de meeste landgoederen voorkomen en vrijwel alle bekende boomkolonies van vleermuizen. Dit is niet alleen regionaal/provinciaal maar ook landeljk van groot belang.

In het recente verleden zijn deze landgoederen eerder op vleermuizen bekeken. Eind jaren tachtig werden de meeste landgoederen in Zuid-Holland voor het eerst systematisch op vleermuizen onderzocht in het kader van de landelijke zoogdierenatlas (Mostert; verschillende publicaties). Daarvoor waren in het hele binnenduingebied maar een handjevol boomkolonies bekend van de rosse vleermuis, meestal doordat de boom in kwestie was omgehakt en de vleermuizen te voorschijn kwamen..
Begin 2000 zijn de meeste landgoederen opnieuw bekeken (verschillende publicaties, Haarsma) en kon met enige haken en ogen een vergelijking worden gemaakt met de gegevens uit de jaren tachtig.
Momenteel is het weer hoog tijd om weer een dergelijk onderzoek uit te voeren om na te kunnen gaan hoe de populaties van de meeste boombewonende vleermuizen er voor staan.

Om die reden is Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland met een landgoederen project aan de slag gegaan met het doel alle landgoederen in 2013 en 2014 opnieuw te onderzoeken. Afgelopen seizoen is er al een flinke inhaalslag gemaakt. Volgend jaar volgen nog een aantal gebieden. De landgoederen in de omgeving van Den Haag zijn in de periode 2009 tot en met 2011 al intensief onderzocht. Inmiddels zijn alweer vele tientallen kraamkolonies gevonden en geteld.

Het bosrijke binnenduingebied in de omgeving van Den Haag en Wassenaar herbergt in Zuid-Holland de meeste landgoederen met oude bomen. Maar zijn er ook verschillende landgoederen ten noorden en zuiden daarvan, zoals het Staelduinse Bos, Nieuw-Leeuwenhorst en het Keukenhofbos.
Meer landinwaarts in het aantal geschikte landgoederen uiterst beperkt. Meestal zijn deze aangelegd op zandopduikingen langs de rivieren, zoals Huis ten Donck, Bisdom te Haastrecht en Dordwijk in Dordrecht.

Mensen die meer willen weten van dit project kunnen contact opnemen met Kees Mostert.