Otter terug in de Nieuwkoopse Plassen!

Persfoto Natuurmonumenten - Herman VeerbeekNatuurmonumenten is er in geslaagd om met behulp van een camera voor het eerst in ongeveer 40 jaar een levende otter in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen te signaleren. Dit dier is niet alleen de eerst levende otter in de Nieuwkoopse Plassen sinds 1976, maar ook het eerst levende exemplaar in de provincie Zuid-Holland sinds die tijd. 

 

 

Kroon op het werk

Natuurmonumenten is ontzettend blij met deze waarneming van de eerste levende otter in de Nieuwkoopse Plassen, midden in het Groene Hart. De otter is te zien als een kroon op het natuurbeschermingswerk van tientallen jaren. Hij staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur.  

 

Otter op beeld

Boswachter Martijn van Schie: “De afgelopen maanden gingen er serieuze geruchten dat er zich een otter zou ophouden in de Nieuwkoopse Plassen. Dit was de reden om met behulp van vrijwilligers van de stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland camera’s in het natuurgebied te plaatsen. Met groot succes, want de otter is vastgelegd op beeld! Otters zijn namelijk enorm schuw en zijn ’s nachts actief waardoor ze zich niet snel laten zien.”  

 

Deze otter werd gefilmd op donderdagochtend 12 december.

 

Bezig met herkolonisatie

Door watervervuiling, aanrijdingen en verdrinking in fuiken is de otter sinds 1988 uitgestorven in Nederland. Nadat het water schoner was gemaakt en verkeerswegen waren beveiligd, konden ruim tien jaar geleden de eerste otters worden geherintroduceerd in Friesland. Vandaar uit is de otter voorzichtig bezig aan herkolonisatie van zijn oude leefgebied. Drie jaar geleden werd de otter voor het eerst aan de rand van het Groene Hart waargenomen, in de Vechtplassen op de grens van Utrecht en Noord-Holland. En de afgelopen jaren werden al enkele zwervende otters in Zuid-Holland aangetroffen, helaas doodgereden door auto’s. 

 

Natuur verbinden belangrijk voor otter

“De komst van de otter in de Nieuwkoopse Plassen is een opsteker voor deze soort. Maar het werk is nog niet af!,” vertelt boswachter Martijn van Schie. “Om de otter in het Groene Hart kansrijk te laten verleven, is het belangrijk dat verder gewerkt wordt aan de versterking en verbinding van de natuurgebieden Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, en van daaruit verder zuidwaarts richting Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Biesbosch. Deze robuuste ecologische verbindingszone voor natte natuur in Nederland, de Natte As, loopt van Friesland tot de Biesbosch en is cruciaal voor het definitieve terugkeer van de otter in de natte natuur in grote delen van het land. Daarnaast is het cruciaal om de wegen in de omgeving van en tussen de natuurgebieden te beveiligen door de aanleggen van kleinwildtunnels en bijbehorende rasters langs wegen.” 

 

Over Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 732.000 leden en 137.000 kinderen die lid zijn van OERRR, met een gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert de organisatie natuurgebieden in Nederland. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houdt Natuurmonumenten Nederland open en groen, en kan iedere Nederlander genieten van de natuur. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl 

 

In de gebieden van Natuurmonumenten staan zo’n 3200 bouwwerken, waarvan Natuurmonumenten er 1700 beschermd en onderhoud. 500 bouwwerken bezitten een monumentale status. Het publiek kan tijdens de Cultuur Monumenten Maand in de maanden mei en september de normaliter gesloten kastelen, landhuizen, oranjerieën, boerderijen, buitenplaatsen, hoeves en forten van zowel buiten als binnen bekijken.