Succesvolle telling rosse vleermuizen tussen Staelduin en Maassluis

Gisteravond hebben we met elf tellers de vliegbewegingen van Rosse vleermuizen tussen het Staelduinse Bos en de Oranjeplassen in beeld proberen te brengen. Het weer was perfect voor deze telling. Het was zonnig, aan de warme kant en er was vrijwel geen wind. Er waren zeven posten uitgezet. De vraag was hoeveel dieren er op welke locaties passeren en of de dieren alleen uit het Staelduinse Bos zouden komen en ook van andere bestemmingen. Bart had voor de gelegenheid een speciale app in het leven geroepen, zodat we elkaar tijdens de telling op de hoogte konden brengen van de ontwikkelingen.


Langs de populierenrij bij de Oranjeplassen werden (zoals verwacht) de meeste dieren gehoord. Er passeren tussen 22.11-22.45 31 dieren. Een deel van deze dieren (16 exemplaren) bleken recht over de polder naar de Oranjeplassen toe te vliegen. De dieren lijken vanuit het oostdeel van het Staelduinse Bos grotendeels maar in een bredere front richting Oranjekanaal te vliegen. Hier vlogen de meeste dieren de dijk de Oude Spui om anderhalve km verderop in twee groepen te splitsen. Iets meer dan de helft van het aantal; dieren vliegt al vrij snel schuin naar het zuidoosten en volgt de populieren langs de Nieuwe Waterweg, De anderen steken de akkerbouwpolder recht over op een hoogte van minstens 30 meter.
Aan de westkant van het Staelduinse Bos werd slechts eenmaal een Rosse vleermuis gezien in westelijke richting. Op 23.00 foeragerend ongeveer 10 tot 15 Rosse vleermuizen boven de Oranjeplassen. Een deel van de dieren is langs de Nieuwe Waterweg verder doorgevlogen richting Maassluis, waarschijnlijk naar de recreatieplassen tussen Maassluis en Vlaardingen (waar ook regelmatig foeragerende Rosse vleermuizen zijn waargenomen). In het Staelduinse Bos werd gisteravond ook een kolonieboom gevonden in een deel waar ook vorig jaar al activiteit was waargenomen. Langsvliegende dieren maakten duidelijk dat er verder westelijk in het bos ook nog een verblijfplaats in het bos aanwezig moet zijn.

De conclusie is dat er minstens 30 dieren vanuit het Staelduinse Bos in oostelijke richting naar foerageergebieden vliegen en dat er in het bos (tenminste) twee kolonies aanwezig zijn. De kolonie wordt zo snel mogelijk geteld. In de omgeving van het Staelduinse Bos heeft de Rosse vleermuis altijd ontbroken door zijn geïsoleerde ligging. Sinds 2013 zijn er voor het eerst aanwijzingen dat er Rosse vleermuizen huizen in dit bosgebied. Dit past in een veel breder beeld dat de soort zich aan het uitbreiden is in Zuid-Holland zowel in zuidwestelijke als in zuidelijke richting. Iedereen reuze bedankt voor zijn bijdrage!