Resultaten vleermuis monstertocht zaterdagavond 26 april 2008 op Voorne-Putten

Tijdens de monstertocht van afgelopen zaterdagavond 26 april 2008 werden op Voorne-Putten in totaal 530 vleermuizen genoteerd, verdeeld over vijf soorten, namelijk gewone dwergvleermuis (422x), ruige dwergvleermuis (82x), laatvlieger (14x), watervleermuis (4x), meervleermuis (5x) en rosse vleermuis (4x). Daarnaast werden waarnemingen genoteerd van egel, mol, haas, konijn, bruine rat, gewone pad, bruine kikker en groene kikker.
Er zijn 175 kilometerhokken bezocht, waarvan in 127 vleermuiswaarnemingen zijn verricht. In 48 hokken zijn geen waarnemingen gedaan.
 
Aan de monstertocht namen 21 mensen deel. Zes auto's, met in iedere auto een excursieleider, reden tussen 21:00 uur en 00:30 uur ieder een vooraf afgebakend deel van van Voorne-Putten af. De waarnemingen zijn in principe gedaan met een of meer batdetector's vanuit een rijdende auto met open raam. Op interessante plekken werd af en toe gestopt of uitgestapt.