Resultaten Ransuitbraakballen

Op 13 april werden op een viertal plekken in Zuid-Holland ransuilbraakballen verzameld. De braakballen zijn geplozen tijdens de Zoogdieren bijeenkomst op 20 april in Delft. Resultaten van de braakballen uit Berkenwoude in de Krimpenerwaard zijn inmiddels bekend.
In deze braakballen werden schedelresten van vijf soorten kleine zoogdieren aangetroffen, namelijk van gewone bosspitsmuis, waterspitsmuis, woelrat, veldmuis en bosmuis. Daarnaast werden resten van twee vogels gevonden, waarschijnlijk van een mezensoort. De aangetroffen kleine zoogdieren komen algemeen voor in de Krimpenerwaard. De vondst van de waterspitsmuis is echter opmerkelijk. Van deze soort zijn slechts weinig meldingen bekend in Zuid-Holland. De soort is wel bekend van de Krimpenewaard, maar slechts in kleine aantallen.

Gewone bosspitsmuis:    1
Waterspitsmuis:              1
Woelrat:                          1
Veldmuis:                         100
Bosmuis:                          4 Vogel spec.:                     2