Vleermuizen Monstertocht Hoekse Waard, 3 mei 2008

Het doel van de monstertocht in de Hoekse Waard was om van zoveel mogelijk kilometerhokken in dezelfde nacht gegevens over vleermuizen te verzamelen. Daarnaast is het een gelegenheid om kennis en ervaring op te doen over het determineren van vleermuizen. Naar een korte uitleg, uitdelen van kaartmateriaal, indeling in groepjes zijn we rond 21.30 zes deelgebieden gaan inventariseren.
De weersomstandigheden waren tamelijk goed. Het was vrijwel onbewolkt en er was nauwelijks wind. Gedurende middernacht nam de oostenwind toe tot matig (alleen merkbaar in de open delen) en nam de temperatuur af van 14-16 naar 12 graden.
Resultaten
Op voorhand van duidelijk dat we niet de gehele Hoekse Waard gedekt kregen. Toch hebben wij een groot deel van de waard hebben kunnen inventariseren. Er zijn in totaal ruim 200 kilometerhokken bezocht, waarvan in 159 kilometerhokken daadwerkelijk vleermuizen zijn opgespoord. Naar schatting is ongeveer 70% van de Hoekse Waard bezocht. Hierbij moet natuurlijk wel worden gerealiseerd dat een deel van de bezochte kilometerhokken slechts vluchtig zijn bezocht.

Er zijn waarnemingen van zes soorten vleermuizen waarnemingen verzameld. Zoals verwacht zijn er relatief veel meldingen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Plaatselijk zijn laatvliegers aanwezig. Er werden 18 exemplaren gehoord, met name in het centrale en oostelijke deel.
Er zijn zowel enkele meldingen van watervleermuis als meervleermuis gedaan. Watervleermuizen werden gehoord aan de westkant van Strijen en in de omgeving van Strijensas. Twee meervleermuizen werden ten zuidoosten van Strijen gehoord.  Er werd 1 grootoorvleermuis gehoord in de omgeving van Schenkeldijk. Meldingen van rosse vleermuizen, zoals op Voorne-Putten, bleven uit.
Al  met al werden 378 vleermuizen genoteerd, waarvan het overgrote deel uit gewone dwergvleermuizen (270) en ruige dwergvleermuizen (84) bestond.
 
Ter vergelijking: op Voorne-Putten werden in 175 kilometerhokken 530 vleermuiuzen gevonden. De dichtheid aan vleermuizen lijkt dus inderdaad hoger op Voorne-Putten dan in de Hoekse Waard.

Deelgebied                A    B    C    D    E    F       

Watervleermuis                -    -    -    1    -    2
Meervleermuis                -    -    -    -    2    -
Gewone dwergvleermuis            40    40    18    74    40    58
Ruige dwergvleermuis            13    4    24    26    4    13
Laatvlieger                -    -    7    8    3    -
Grootoorvleermuis            -    -    -    -    -    1

Egel                    -    -    1    -    -    -
Mol                    -    -    1    -    -    4   
Haas                    -    1    4    1    3    5
Konijn                    -    -    1    -    -    2
Bosspitsmuis                -    -    -    -    -    1

Km                    7    11    15    3    4    3
Km                    23    28    20    31    22    35

                    30    39    35    34    26    37

En tot slot komen wij gebruik maken van het onderkomen Klein Profijt van St. Het Hoeksewaards Landschap,waarvoor dank. Het een en ander zal nog in  een klein verslagje worden uitgewerkt en t.z.t. ook aangeboden worden aan St. Het Hoeksewaards Landschap.