Wintertellingen 2002-2008

Al jaren lang worden in Zuid-Holland tussen 15 december en 15 februari allerlei winterverblijfplaatsen geteld op overwinterende vleermuizen. In totaal zijn er nu 386 objecten in Zuid-Holland bekend, 291 hiervan doen mee in het monitoringsnetwerk, 95 andere worden af en toe geteld, zijn afgesloten of bestaan niet meer.
De meeste overwinteringsobjecten zijn bunkers in de zeereep, zie kaartje en onderstaande lijst van winterverblijfplaatsen.
 
kaart_bunkers_gerben.jpg
 
 

0 onbekend                        16
1 gang, vestingingang        20
2 fort                                    2
3 bunker                            320
4 ijskelder                            2
5 kelder                               17
6 mergelgroeve                   0
7 steen- of kalkoven            1
8 (kerk)zolder                      0
9 (kerk)toren                       1
10 riool                                0
11 waterduiker, put            1
12 bruggewelf                     0
13 muurspouw                    0
14 vleermuis/vogelkast       0
15 boomholte                      0
99 overig                             6
                                        386

Het meetnet Wintertellingen vleermuizen is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het CBS levert een bijdrage aan het meetnet door de indexen te bepalen. De Gegevensautoriteit Natuur i.o.-LNV maakt het meetnet financieel mogelijk. De VZZ stuurt de tellingen aan en verleend de benodigde ontheffingen op de Flora- en Faunawet. Op de website van de VZZ en van het CBS is meer informatie over het meetnet en tellingen te vinden.

Onderstaand de Zuid-Hollandse telresultaten van de afgelopen paar jaar.
 
 
 
 Mmb  Mn  Md  Pa MD  Mspec   Pp Pn  Pspec   spec  totaal
 2002/2003  153 10  1353  221   259     24   2026
 2003/2004  146  15  1348  189  240    15      30  1983
 2004/2005  172  12  1507  180  282  7  1    31  2193
 2005/2006  183  11  1559  196  268      3  24  2240
 2006/2007  172  9  1428  145  220  1  7      5  1987
 2007/2008 230  18  1386  225  263  1      1  14  2138
 
Het is in sommige gevallen mogelijk om mee te lopen met een wintertellingen. U kunt hiervoor het beste tijdig contact met ons opnemen.
 
tellingentrend2002-2008.jpg