Boommarter in de polder

 

In september 2012 was ik bezig met het ophangen van cameravallen in Midden-Delfland. Midden-Delfland is gebied ingeklemd tussen Rotterdam, Delft en het Westlandse tuinbouwgebied. Doormiddel van de cameravallen wilde ik er achter komen waar er vossen in het gebied aanwezig waren en waar niet. Dit lukte vrij snel en ik had direct mooie videobeelden van rond snuffelende vossen.

Lees meer...

Otter in de Nieuwkoopse-Plassen

 

Sinds 27 september hebben enkele leden van de Zoogdierenwerkgroep wildcamera's geplaatst in de Nieuwkoopse plassen.

Ze zijn geplaatst nadat Martijn van Schie van Natuurmonumenten aangaf dat er een mogelijke otter waarneming was gedaan in het begin van de zomer in een bosgebiedje aan de zuid-zijde van het plassengebied.

Lees meer...

Otter Nieuwkoop leeft!

Afgelopen zaterdag zijn de camera's in Nieuwkoop weer gecontroleerd.

 

De hoop op beelden van een otter was een beetje vervlogen na het nieuws van 12 februari dat er 6 km verderop op de A12 een doodgereden otter is gevonden.

Lees meer...

Otter doodgereden op de A12 bij Nieuwkoop

Woensdag 12 februari is er op de A12 bij Gouda een doodgereden otter aangetroffen.

Dit is hemelsbreed minder dan 6 kilometer van de plek waar wij op 25 januari het dier nog in beeld hebben gekregen.

Alterra heeft in 2008 een studie uitgevoerd naar de kansen voor de otter in de regio Nieuwkoop / Reeuwijk en op pagina 80 staat vermeld wat er voor maatregelen bij de A12 hadden kunnen worden genomen door provincie of rijk.

 

Wij vrezen dat Zuid-Holland haar lang verwachte otter weer kwijt is.........

Vale vleermuis in Meijendel

 

Tijdens de jaarlijks tellingen van in bunkers overwinterende vleermuizen was op 18 januari 2013 het zuidelijke deel van Meijendel aan de beurt. Tot verrassing van de tellers werd in een kleine bunker een vale vleermuis (Myotis myotis) in winterslaap aangetroffen. We hadden het idee hier met een toevalstreffer van doen te hebben. De verrassing was dan ook groot toen op 4 januari jongstleden het dier opnieuw werd aangetroffen door Anton van Meurs, Carolien van de Graaf en ondergetekende.

 

Lees meer...

2014 is het jaar van de eekhoorn

 

De eekhoorn kennen we allemaal, maar hoe goed kennen we de eekhoorn nu echt?

 

In de jaren 80 herinner ik me er nog veel in boswachterij Noordwijk en omgeving, maar de laatste jaren lijken we ze steeds minder te zien.

Maar klopt dit? of worden ze niet altijd doorgegeven?

 

Lees meer...

Otter terug in de Nieuwkoopse Plassen!

Persfoto Natuurmonumenten - Herman VeerbeekNatuurmonumenten is er in geslaagd om met behulp van een camera voor het eerst in ongeveer 40 jaar een levende otter in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen te signaleren. Dit dier is niet alleen de eerst levende otter in de Nieuwkoopse Plassen sinds 1976, maar ook het eerst levende exemplaar in de provincie Zuid-Holland sinds die tijd. 

 

Lees meer...

Resultaten pluisdag naturalis 27 december 2013

In de archieven van Naturalis werd vorig jaar een aantal partijen kerkuilbraakballen uit de jaren veertig en vijftig aangetroffen. Deze braakballen zijn afgelopen jaar allemaal uitgeplozen met uitzondering van de laatste grote partij, afkomstig uit Gulpen (Zuid-Limburg).

Lees meer...

Pluisdag Naturalis 27 December 2013

 

Op vrijdag 27 december 2013 zal gezamenlijk de laatste braakballenpartij worden uitgeplozen als afsluiting van het project “oude braakballen”. Het gaat om een zeer grote partij afkomstig van kerkuilen en verzameld in 1949 op de kerktoren van het dorpje Gulpen in Zuid-Limburg.

Lees meer...

Focus op de landgoederen en vleermuizen in 2013 en 2014

 

Landgoederen met voldoende bomen (vooral eiken en beuken) vormen een zeer belangrijk leefgebied voor boombewonende vleermuissoorten. Het gaat vooral om soorten als watervleermuis, rosse vleermuis, grootoorvleermuis en ook waarschijnlijk ook baardvleermuis. In het najaar is het bovendien een belangrijke paarplaats voor de ruige dwergvleermuis.

Lees meer...