Vleermuizen weekend op Voorne 29 Juni - 1 Juli 2012

In het weekend van vrijdagavond 29 juni tot en met zondagmiddag 1 juli 2012 organiseren de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging samen met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland een vleermuizen weekend op Voorne.

De bedoeling van het weekend is om kraamkolonies van boombewonende vleermuizen op te sporen en te tellen. Het gaat hierbij om soorten als watervleermuis, baardvleermuis en grootoorvleermuis en mogelijk ook nieuwe vestigingen van de rosse vleermuis. Daarbij wordt in de eerste instantie aan duinbossen en landgoederen gedacht zoals Mildenburg, t’ Reigersnest, Olaertsduiin, Kranenhout en eventueel Waterbosch en Strypermonde. In de nachtelijke uren kunnen we eventueel nog kijken of we meervleermuizen kunnen terugvinden op de kreken op Voorne.

Lees hier meer over dit weekend en geef je op.

Geslaagde avond braakballen pluizen op 11 april in het Natuurhistorisch museum Rotterdam

Op dinsdagavond 11 april 2012 werd een braakballenavond georganiseerd door de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland (ZWG ZH) in samenwerking met Bureau Stadsnatuur (bSR).  Er waren 14 mensen aanwezig op de pluisavond, inclusief twee mensen van de Noord-Hollandse braakballengroep.

Lees meer...

Uilenballen pluizen in Zuid-Holland “www.uilenballenpluizen.nl”

De Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland is samen met de Kerkuilenwerkgroep Zuid-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging bezig met een onderzoek naar de verspreiding van kleine zoogdieren in Zuid-Holland. Hieraan hebben zich ook meer plaatselijke organisaties aan gecommiteerd zoals KNNV afdeling Voorne, Vereniging voor Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Hoekse Waards Landschap en Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.
Hier vind je meer informatie over het project, zoals de stand van zaken  inclusief de meest recente resultaten van braakbal-analyses.

Eerste waarneming van Franjestaart (Myotis nattererii) op Goeree-Overflakkee

Tijdens de laatste wintertelling van de bunkers op Goeree werd voor het eerst de aanwezigheid van een franjestaart vastgesteld op Goeree-Overflakkee. Hoewel de waarneming van deze vleermuizensoort enigszins verrassend is, past deze wel enigszins in een trend van het afgelopen decennium in het Nederlandse duingebied.

Lees meer...

Meervleermuis en ruige dwergvleermuis samen onder dakpan

Op maandag 17 oktober werden twee levende vleermuizen binnengebracht op het vogelasiel te Delft. De vleermuizen werden gezamenlijk onder een dakpan gevonden tijdens renovatie aan een woning in de omgeving van de Veenweg in Nootdorp.

Lees meer...

Resultaat Monstertocht haaglanden en Midden-Delfland 15 oktober 2011

Sinds donderdag is tijdens een zonnige onbewolkte periode de nachttemperatuur flink gedaald tot enkele graden boven nul en hier en daar zelfs nachtvorst. De laatste excursie van het jaar, aanvankelijk gepland op 8 oktober maar door slecht weer uitgesteld, vond afgelopen zaterdagavond 15 oktober plaats.

Lees meer...

Vleren in het Zuid-Hollandse en Utrechtse veenweidegebied op 16 september 2011

Op vrijdag 16 september 2011 is er een uitgebreide monstertocht uitgevoerd in het Zuid-Hollandse en Utrechtse veenweidegebied. Op een monstertocht is de inzet om in een korte tijd zoveel mogelijk (verspreidings)gegevens van vleermuizen te verzamelen vanuit een (langzaam) rijdende auto met in het beste geval aan weerszijden bat-detectors.

Lees meer...

Monstertocht zaterdagavond 15 oktober 2011

Hierbij een uitnodiging voor de laatste monstertocht van 2011. Het verzamelen van gegevens in deze deelgebieden voorziet in een van de laatste gebieden waarin recente gegevens (groten)deels ontbreken. Dit zijn delen in de Haaglanden, Midden-Delfland en de Zuidplaspolder.

Het zijn gebieden die qua landschap zeer wisselend van karakter zijn, van kleinschalig tot grootschalig, en van afwisselend naar open. In deze omgeving kunnen we alle gewone soorten vleermuizen aantreffen.

We zijn extra benieuwd of we nog meervleermuizen tegen komen en of er al tweekleurige vleermuizen zijn te vinden.

Lees meer...

Nestkastencontrole vleermuizen op 10 september 2011 te Voorburg

Het gebied waar Rudy van der Kuil, Chris Menu en Robbie Weterings en ik zaterdag 10 september nestkasten zijn gaan controleren bestaat uit de landgoedjes Juliana Bernardpark, Vreugd en Rust en op de grens met Rijswijk het landgoedje Arendsburgh/Hoekenburgh. Het was een mooie dag met zon. Dit betekende wel dat de vleermuizen wakker waren of werden. Later zijn Bart Noort en Gerben Achterkamp langs gekomen met een ladder.

Lees meer...

Resultaten kolonietellingen in Sassenheim, Voorhout en Warmond op 1 juli 2011

Op vrijdagavond 1 juli 2011 stond een kolonietelling van rosse vleermuizen op het progamma. Hiertoe werden enkele geïsoleerde landgoedjes bezocht waarvan we wisten dat daar rosse vleermuizen huizen. Het ging om een stadsparkje in Sassenheim, een landgoedje bij Voorhout en het landgoed Huys te Warmond. Het eerstgenoemde gebiedje was nog nooit eerder geteld. Bart Noort vond hier vorig jaar bij toeval een jonge rosse vleermuis die naar beneden was gevallen.

Lees meer...