Resultaten boomkolonies van vleermuizen zoeken in Haagse Landgoedjes en bossen op 4 juni 2011

Enige motivatie heb je wel nodig om 3.45 ergens in het donker af te spreken en vervolgens een landgoed of een bos boom voor boom te controleren of er sprake is van bewoning door vleermuizen. In de vroege ochtend verzamelen vleermuizen zich voor de kolonieplaats (vaak een verlaten holte van een specht of een ingerotte afgebroken tak) en blijven eerst nog minutenlang met tientallen tegelijk rondzwermen voor ze een voor een naar binnen gaan. In deze korte periode is het relatief eenvoudig om verblijfplaatsen van vleermuizen op te sporen.Voor zaterdag 4 juni 2011 stonden een aantal landgoederen in de Haagse regio op het progamma die tot nu toe nog onvoldoende aandacht hadden gekregen.

Lees meer...

Resultaten Monstertocht vleermuizen 23 april 2011 Stadsranden Rotterdam

Op zaterdagavond 23 april 2011, werd een vleermuizentocht georganiseerd met de bedoeling zoveel

mogelijk informatie te verzamelen in de ruime omgeving van Rotterdam.
Hierbij werden de aanwezige mensen, ervaren en minder ervaring, in groepjes op pad gestuurd in

zeven verschillende gebieden. Het ging om het Rijnmondgebied, Midden-Delfland,  de Rottemeren,

omgeving Zuidplaspolder en IJsselmonde (zowel het westelijke als oostelijke deel).

Lees meer...

Braakballen pluizen van de kerkuil uit de duinen bij Scheveningen

Op donderdagavond 3 februari werden gezamenlijk braakballen geplozen van de kerkuil. De partij was verzameld in de bunkers van Uilenbosch in de omgeving van Scheveningen.
Tot nu toe zijn nog maar weinig braakballen geanalyseerd in het duingebied, omdat kerkuilen hier maar zelden worden gezien.
De patrij braakballen is verzameld in de koude periode in december, met veel sneeuw en ijs. Dit heeft mogelijk invloed gehad op resultaten.
Er werden in totaal 132 kleine zoogdieren geplozen. Een groot deel daarvan had betrekking op spitsmuizen, namelijk 52 bosspitsmuizen, 14 dwergspitsmuizen en (maar) 3 huisspitsmuizen. Het meest bijzondere was dat er resten van een watervleermuis in waren gevonden. Dit is echter niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat er vleermuizen in de bunkers overwinteren die regelmatig wakker worden en soms rondvliegen in de gangen.
De andere geplozen kleine zoogdieren waren 16 veldmuizen, 5 rosse woelmuizen en maar liefst 40 bosmuizen.
Kees Mostert,

Op donderdagavond 3 februari werden gezamenlijk braakballen geplozen van de kerkuil. De partij was verzameld in de bunkers van Uilenbosch in de omgeving van Scheveningen.

Tot nu toe zijn nog maar weinig braakballen geanalyseerd in het duingebied, omdat kerkuilen hier maar zelden worden gezien.

De patrij braakballen is verzameld in de koude periode in december, met veel sneeuw en ijs. Dit heeft mogelijk invloed gehad op resultaten.

Lees meer...

Mol: de laatste gaatjes vullen, wie helpt ???

Verspreidingskaart_Zuid-Holland_Mol_update_2011_SmallDe onderstaande kaart toont de meest recente update van de mol in Zuid-Holland (van januari 2011). 
De verspreiding van de mol is bijna compleet. Alleen in het noordoosten van de provincie zijn nog enkele droogmakerijen die nauwelijks zijn bezocht. Verder zijn er hier en daar nog enkele kilometerhokken die her en daar nog niet meegenomen zijn.

Lees meer...

Eerste vestiging van bever in het Haringvliet

Op 17 januari 2011 werden tijdens een vogeltelling op de Haringvliet vraatsporen aan een wilg opgemerkt van een bever op de kop van de Korendijkse slikken door Bas de Bruin. Tijdens het invaren van het Spui (welke uitmondt in de Haringvliet) werd in een kreekje wederom verse vraatsporen en omgebeten wilgen gezien. De sporen waren eveneens opgemerkt door Ronald in 't Veld (medewerker SBB), die op zondag 16 januari op zoek is gegaan en in de buurt van de vraatsporen een burcht heeft aangetroffen.

Lees meer...

Onderzoek naar de waterspitsmuis in delen van Zuid-Holland in 2009 en 2010

De NWC te Dordrecht heeft door middel van een subsidie van provincie Zuid-Holland in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar nieuwe vindplaatsen van de waterspitsmuis in delen van Zuid-Holland. Hiertoe zijn er 21 kansrijke lokaties geselecteerd in het zuiden van de provincie en wel op Flakkee, Hoekse Waard, Biesbosch en langs de Lek (Abllasserwaard en Vijfheerenlanden).
Met een inspanning van 5280 valnachten werden in totaal 1564 kleine zoogdieren gevangen. De resultaten ten aanzien van de waterspitsmuis waren heel teleurstellend. Het dier werd slechts 9x gevangen op twee lokaties, namelijk te Kinderdijk (7x) en in de Janusplaat/gors in de Biesbosch (2x).
Op veel kansrijke lokaties werd  geen spoor (meer?) van deze soort gevonden. Dit geldt voor onder meer geschikt ogende gebieden als de Zouweboezem, de moerasstroken langs de Lek, Oudeland van Strijen en een aantal buitendijkse gebieden in de noordelijke delta.
De andere vangsten hebben betrekking op (in volgorde van talrijkheid) op rosse woelmuis (561x), dwergmuis (425x), bosmuis (334x), bosspitsmuis (83x), noordse woelmuis (83x), huisspitsmuis (9x) en aardmuis (7x). Incidenteel werden wezel (4x), huismuis (2x), bruine rat (2x) en hermelijn (1x) gevangen.
De vangsten per soort wordt sterk beinvloed door de vanglokaties die steeds in moeras en waterrijke zones zijn geplaatst. Enigszins verrassend was het hoge aantal vangsten van rosse woelmuizen in de Hoekse Waard. Op de Krammerse Slikken en Hellegatsplein is de soort nog niet aanwezig. De noordse woelmuizen en aardmuizen werden op alleen lokaties gevangen waar de soort al bekend was.
Kees Mostert, 9 jan 2010

Het Natuur en Wetenschappenlijk Centrum te Dordrecht heeft door middel van een subsidie van provincie Zuid-Holland in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar nieuwe vindplaatsen van de waterspitsmuis in delen van Zuid-Holland. Hiertoe zijn er 21 kansrijke lokaties geselecteerd in het zuiden van de provincie en wel op Flakkee, Hoekse Waard, Biesbosch en langs de Lek (Abllasserwaard en Vijfheerenlanden).

Lees meer...

Resultaten Monstertocht 2 oktober 2010, Bollenstreek en Haarlemmerpolder

Afgelopen zaterdagavond, 2 oktober 2010, werd een vleermuizentocht georganiseerd in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland in de omgeving van de Bollenstreek en de Haarlemmermeer en Westeinderplassen in Noord-Holland. Het verzamelen van vleermuiswaarnemingen in deze omgeving voorziet in een van de laatste grotere gebieden waarin recente gegevens (groten)deels ontbreken.

Lees meer...

Monstertocht Bollenstreek zaterdagavond 2 oktober 2010

Hierbij een uitnodiging voor de laatste monstertocht (vleermuisinventarisatie) van 2010 en wat voor eentje. Deze inventarisatie wordt samen met de NOZOS georganiseerd. De inzet van deze inventarisatie is om de ruime omgeving van Bollenstreek, omgeving Ade in Zuid-Holland en aansluitend de Haarlemmermeer en Westeinderplassen in Noord-Holland Nieuwkoop op vleermuizen te inventariseren vanuit (langzaam) rijdende auto’s.  Het verzamelen van gegevens in deze omgeving voorziet in een van de laatste grotere gebieden waarin recente gegevens (groten)deels ontbreken. 

Lees meer...

Resultaten vleermuizeninventarisatie Meijendel - Berkheide

Op vrijdagavond 20 augustus 2010 werd er een vleermuizenexcursie georganiseerd in het duingebied Meijendel met het doel om gericht meer gegevens te verzamelen over vleermuizen in het open duingebied.

Er zijn in het duingebied maar weinig zomerwaarnemingen van vleermuizen bekend. Dat is op zich niet heel verwonderlijk omdat een groot deel van Meijendel verboden gebied is en het open duingebied niet direct een aantrekkende werking op vleermuizenliefhebbers heeft. We weten al heel lang dat het infiltratiegebied met zijn vele plassen en watergangen veel foeragerende vleermuizen aantrekt, maar van het (open) duingebied is duidelijk minder bekend.
Vorig jaar zijn eind augustus enkele bezoeken aan Meijendel gebracht en toen bleek dat op mooie zwoele zomeravonden tot in de zeereep rosse vleermuizen aan het foerageren waren. Bij enkele kleine dennenbosjes vlogen veel nachtvlinders of kevers rond, die vervolgens weer groepjes laatvliegers aanlokten.

Lees meer...

Rotterdam heeft ook zijn boombewonende vleermuizen!!

Sinds een aantal jaar leefde het vermoeden dat het Kralingsche Bos een grote populatie Rosse vleermuizen herbergt, een soort die in Zuid-Holland tot nu toe alleen nog was gebonden aan de landgoederen langs de kust. Vorig jaar echter vonden wandelaars een jonge Rosse vleermuis in het Kralingsche Bos, een sterke aanwijzing dat er een kraamkolonie aanwezig is van deze soort[1] . Een boom met zwermende Rosse vleermuizen werd toen wel gevonden, maar verblijven deden ze daar niet in. Daarom heeft de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland (ZWGZH) het initiatief genomen om nu eens goed te gaan zoeken naar deze vleermuizen.