Jaarprogramma 2009 Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland

In 2009 organiseert Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland weer een aantal activiteiten. Voorlopig vind u hier de activiteiten tot de zomer.
 

Lees meer...

Digitale atlas Zuid-Holland WAARNEMINGEN ZOOGDIEREN

In 2009 gaan wij ons vooral richten op de volgende soorten door zo veel mogelijk mensen te benaderen en waarnemingen te verzamelen van:
  • egel
  • mol
  • huismuis
  • zwarte rat
Wij nodigen iedereen uit om waarnemingen in te sturen.

Lees meer...

IJskelder Wittenburg te Wassenaar; een groot succes.

In het landgoedrijke binnenduingebied tussen Den Haag en Wassenaar waren slechts enkele winteronderkomens voor vleermuizen bekend. Dit was destijds (in 1999) reden om de kleine oude ijskelder in het landgoed Wittenburg te herstellen en in te richten als vleermuisonderkomen. Dit werd uitgevoerd met een subsidie van het provinciale soortenbeleid (nu Leefgebieden beleid).
De ijskelder wordt, net als alle andere bekende vleermuisonderkomens, elke winter eenmaal gecontroleerd op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen door leden van Stichting Zoogdierenwerkgroep.

Lees meer...

Werkatlas Zoogdieren Zuid-Holland

Sinds 1985 wordt er aan een database gebouwd waarin alle Zuid-Hollandse map.jpgzoogdierwaarnemingen worden verzameld. Daarvoor werkt de ZWGZH met diverse partijen samen, bijvoorbeeld met de zoogdiervereniging VZZ. Door het centraal opslaan van gegevens kan de kennis over het voorkomen van zoogdieren in de provincie ter beschikking worden gesteld aan mensen of organisaties die daarvoor belangstelling hebben: de Stichting stelt de verzamelde gegevens in principe zonder winstoogmerk beschikbaar. Deze werkatlas is één van de vele vormen waarin dat gebeurt.

Lees meer...

Migratie van vleermuizen in beeld ! Najaar 2008

Om meer zicht te krijgen op de migratie van vleermuizen, met name op die van de ruige dwergvleermuis, heeft de Veldwerkgroep van de VZZ  dit najaar een landelijke telling georganiseerd.  Deze landelijke telling heeft vooral als doel om de omvang van de migratie in beeld te brengen. Hieronder worden de eerste resultaten weergegeven (nog niet alle tellingen zijn binnengekomen).
 
Een kort overzicht:
  • gegevens uit 28 gebieden zijn inmiddels binnen
  • ruim 500 kilometerhokken bezocht door tenminste 30 mensen.
  • In totaal 1017 vleermuizen genoteerd, verdeeld over zes soorten. Deze hadden betrekking op;  ruige dwergvleermuis (408), gewone dwergvleermuis (525), watervleermuis (40), laatvlieger (29), meervleermuis (7), rosse vleermuis (6) en grootoorvleermuis (2)

Lees meer...

Aanvullend onderzoek naar de Waterspitsmuis in 2007 en 2008

In het kader van het Leefgebiedenbeleid heeft er in 2007 en 2008  aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van waterspitsmuis in Zuid-Holland.

Lees meer...

Starrevaart en Vlietlanden van belang als foerageergebied voor Rosse vleermuis

Rosse vleermuizen hebben (in Zuid-Holland) hun kolonies voornamelijk in de landgoederen tussen Den Haag en Wassenaar en foerageren vaak boven open plassen. Vanuit deze constatering heb ik afgelopen twee jaar veel plassengebieden in de omgeving van het binnenduingebied onderzocht met een bat-detector.

 

 

Lees meer...

Grootoorvleermuis op Kerkzolder in Hillegom

Op de avond van 19 september 2008 is de kerkzolder van de St. Josephkerk

crw_8801.jpg

in Hillegom onderzocht op gebruik door vleermuizen. Naast vele kleine poepjes werd ook nog één bruine grootoorvleermuis aangetroffen. De hoeveelheid poepjes gaf aan dat het waarschijnlijk niet één dier is dat zich op de zolder bevindt, de overige hadden zich waarschijnlijk goed verstopt tussen de balken.

 

Lees meer...

Vleermuisonderzoek Zoetermeer

Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van vleermuizen in de gemeente Zoetermeer.

Enkele leden van de stichting werken mee aan dit onderzoek en recent is in het stadstijdschrift het "Zoetermeer Magazine" een artikel over het onderzoek verschenen. Het artikel is te vinden onder deze link.

Inventarisatie van vleermuizen in de Krimpenerwaard in september 2008

In de nacht van zaterdag 6 september 2008 is de Krimpenerwaard in zijn geheel geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen door de crw_5646.jpgZoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. Hiertoe werd de waard in vijf verschillende deelgebieden gedeeld en werden alle toegankelijke wegen en paden met een bat-detector bezocht. De weergoden werkten mee, want ondanks de matige voorspelling, trok het in de avond grotendeels open en was de zuidenwind geluwd tot een windkracht 3/4 B. en een temperatuur van 13 gr.
 

Lees meer...