Nieuwe vleermuissoort voor Voorne-Putten!

Op dinsdag 2 september werd op straat in Spijkenisse een tweekleurige img_0163.jpgvleermuis gevonden. Een oplettende vader die zijn dochter van school af ging halen, vond het merkwaardig dat bij een boom drie katten zaten te zitten. Toen hij ging kijken, stoven de katten weg en zag de man een vleermuis op zijn rug liggen met de vleugels uitgespreid.

Lees meer...

Telresultaten meervleermuiskolonies 2008

In de nacht van 19 op 20 juni 2008 is onder supervisie van A.J. Haarsma door leden van de ZWGZH een poging gedaan alle bekende meervleermuiskolonies te tellen.

 

De resultaten zijn hieronder weergegeven.

Lees meer...

Wintertellingen 2002-2008

Al jaren lang worden in Zuid-Holland tussen 15 december en 15 februari allerlei winterverblijfplaatsen geteld op overwinterende vleermuizen. In totaal zijn er nu 386 objecten in Zuid-Holland bekend, 291 hiervan doen mee in het monitoringsnetwerk, 95 andere worden af en toe geteld, zijn afgesloten of bestaan niet meer.

Lees meer...

Vleermuizen Monstertocht Hoekse Waard, 3 mei 2008

Het doel van de monstertocht in de Hoekse Waard was om van zoveel mogelijk kilometerhokken in dezelfde nacht gegevens over vleermuizen te verzamelen. Daarnaast is het een gelegenheid om kennis en ervaring op te doen over het determineren van vleermuizen. Naar een korte uitleg, uitdelen van kaartmateriaal, indeling in groepjes zijn we rond 21.30 zes deelgebieden gaan inventariseren.
De weersomstandigheden waren tamelijk goed. Het was vrijwel onbewolkt en er was nauwelijks wind. Gedurende middernacht nam de oostenwind toe tot matig (alleen merkbaar in de open delen) en nam de temperatuur af van 14-16 naar 12 graden.

Lees meer...

Resultaten Ransuitbraakballen

Op 13 april werden op een viertal plekken in Zuid-Holland ransuilbraakballen verzameld. De braakballen zijn geplozen tijdens de Zoogdieren bijeenkomst op 20 april in Delft. Resultaten van de braakballen uit Berkenwoude in de Krimpenerwaard zijn inmiddels bekend.

Lees meer...

Resultaten vleermuis monstertocht zaterdagavond 26 april 2008 op Voorne-Putten

Tijdens de monstertocht van afgelopen zaterdagavond 26 april 2008 werden op Voorne-Putten in totaal 530 vleermuizen genoteerd, verdeeld over vijf soorten, namelijk gewone dwergvleermuis (422x), ruige dwergvleermuis (82x), laatvlieger (14x), watervleermuis (4x), meervleermuis (5x) en rosse vleermuis (4x). Daarnaast werden waarnemingen genoteerd van egel, mol, haas, konijn, bruine rat, gewone pad, bruine kikker en groene kikker.

Lees meer...

Ransuilen braakballen gevonden 13 april 2008

ransuil.jpg13 april jongstleden zijn drie leden van de ZWGZH op pad gegaan om braakballen te verzamelen van enkele nieuw bekend geworden ransuilen roestplaatsen. Na een lange dag rijden zijn er braakballen gevonden op vier verschillende plekken. Met name in de Alblasserwaard zijn flinke hoeveelheden gevonden, die vondsten zijn extra leuk omdat er uit dit deel van de provincie niet bijzonder veel bekend is over de kleine zoogdieren. Zondag 20 april zullen de braakballen geplozen worden tijdens de bijeenkomst in Delft. We zijn erg benieuwd!

Grootoren in een pijpje

In een bunker in de Hoeksche Waard werden deze winter deze twee slapende grootoorvleermuizen gevonden. Kijk maar goed. Linksachter de vleermuis zie je een oor (of eigenlijk de tragus) van de achterste vleermuis.
 
 

Vleermuisonderzoek in landgoederen Rijswijk

Dit jaar wordt er onderzoek gedaan door de zwgzh in de landgoederen van Rijswijk, in het gemeentekrantje is hierover een artikel verschenen.