Batdetector onderzoek vleermuizen

Door het gebruik van batdetectors is het mogelijk om ’s nachts in het zomerhalfjaar vliegende vleermuizen op te sporen en te determineren. Het determineren van vleermuizen met een detector is niet altijd eenvoudig en kost vaak dan ook jarenlange, ruime ervaring.

In Zuid-Holland zijn door middel van batdetector onderzoek enige honderden kraamkolonies en andere verblijfplaatsen gevonden en is er een genuanceerd verspreidingsbeeld bekend van alle soorten bekend. Ook gemeenschappelijke vliegroutes en foerageergebieden zijn goed in kaart gebracht.

Om het bestand actueel te houden in steeds weer nieuwe aanvullende informatie nodig.
Sinds 2006 worden sommige gebieden gezamenlijk bezocht en geïnventariseerd. Dit is onder meer gedaan in september 2007 op Goeree-Overflakkee.