Download recentste werkatlas

De werkatlas van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland is ongeveer 11mb groot en is HIER te downloaden in pdf formaat. De in de werkatlas opgenomen kaarten zijn gebaseerd op waarnemingen in de periode 2000-2008. De laatste werkatlas dateert van 1 december 2008. Van de verspreiding van de mol is daarna nog een update verschenen.

Op de site www.zoogdieratlas.nl is ook Zuid-Hollandse verspreidingsinformatie te vinden. De daar gebruikte informatie is momenteel nog gebaseerd op de vanaf 1 januari 2008 ingevoerde zoogdierwaarnemingen op www.telmee.nl In 2011 zullen waarnemingen vanaf 2000 worden toegevoegd. De digitale kaarten op www.zoogdieratlas.nl en de kaarten van de werkatlas worden dan gelijk getrokken.
De Zoogdieratlas.nl Zuid-Holland is een samenwerking van: Landschapsbeheer Zuid-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Provincie Zuid-Holland, Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en de Zoogdiervereniging.
werkatlas20081201