Inloopvallen Onderzoek

Om te weten welke kleine zoogdieren er in een bepaald gebied leven is het noodzakelijk om vallen te plaatsen. Meestal worden zogenoemde Life-traps van het type Long-worth geplaatst. Dat zijn vallen waarin muizen levend gevangen kunnen worden.

Onderzoek met inloopvallen is erg arbeidsintensief. Om sterfte onder de gevangen muizen te voorkomen moet frequent worden gecontroleerd. Tijdens de controles worden de gevangen muizen gecontroleerd en losgelaten en wordt de val indien nodig voorzien van vers droog hooi en voedsel. Het voedsel is vooral bedoeld om de gevangen muis in leven te houden.

In Zuid-Holland komen dertien soorten muizen voor. Vooral de noordse woelmuis en waterspitsmuis krijgen daarbij veel aandacht vanwege hun beschermde status.