Kerkzolderonderzoek

Enkele soorten vleermuizen, met name de grootoorvleermuis, maakt graag gebruik van kerkzolders in traditionele kerkgebouwen.
In de jaren negentig is in Zuid-Holland een groot deel van alle kerken (buiten de steden) onderzocht op het voorkomen van vleermuizen. De resultaten zijn onder meer gepubliceerd in Zoogdier.
Deze gegevens zijn vergeleken met eerdere tellingen uitgevoerd door Staatsbosbeheer in de jaren zestig en zeventig. Momenteel vindt in sommige regio’s aanvullend onderzoek plaats, zoals bijvoorbeeld op Voorne-Putten. Helaas herbergen tegenwoordig maar weinig kerkgebouwen nog vleermuizen.