Mistnetonderzoek vleermuizen

In speciale gevallen worden vleermuizen gevangen met mistnetten. Deze onderzoeksmethode wordt vooral ingezet wanneer niet duidelijk is welke Myotis-soorten in een bepaald gebied rondvliegen (soorten van de Myotis-familie (baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis) zijn niet altijd met zekerheid van elkaar te onderscheiden met een detector). Mistnetonderzoek kan in dit soort gevallen een belangrijke aanvulling bieden.
Voor een mistnetonderzoek moet er wel speciaal een vergunning in het kader van de Flora- en Faunawet worden aangevraagd. In het voorjaar van zowel 2006 als 2007 is gedurende enkele inventarisaties bij Wassenaar en Nieuw-Leeuwenhorst gebruik gemaakt van deze methode. Soorten die vooralsnog in enkele winterobjecten in de buurt wel worden gevonden maar in de zomer nog niet.