Wintertellingen vleermuizen

Jaarlijks worden alle objecten met overwinterende vleermuizen gecontroleerd en geteld. Om verstoring zo klein mogelijk te houden gebeurt dit onder strikte voorwaarden (via Flora- en Faunawet) en 1x per winter (tussen 15 december en 15 februari). Per telling kan een beperkt aantal mensen mee.

Door de tellingen jaarlijks op precies dezelfde manier uit te voeren is er een mogelijke trend zichtbaar. De tellingen in Zuid-Holland maken een onderdeel uit van een landelijke telling die wordt uitgevoerd door de Zoogdiervereniging VZZ in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzamelt deze gegevens voor milieustatistiek (http://www.cbs.nl).

In Zuid-Holland worden momenteel ruim 2400 vleermuizen geteld, verdeeld over zeven verschillende soorten in enige honderden objecten. Het gaat vooral om bunkers in het duingebied en het binnenduin. Buiten de kuststrook zijn maar weinig objecten bekend, dit zijn onder meer enkele forten in het veenweidegebied en kleine kazematten in het rivierengebied.

De meeste objecten zijn in de jaren tachtig en negentig gevonden door enkele leden van de toenmalige Zoogdierenwerkgroep en worden sindsdien elke winter geteld. Een klein deel van de objecten wordt al meer dan 25 jaar geteld.